Қанат Нұрмаханов «Жошы хан- көшпенді тайпаның ұлы»

Бұл роман Алтын Орданың 750 жылдығына арналып жазылған еді. Онын негізін Шығыс қағанның үлкен ұлы Жошы хан құрғаны белгілі. Жошы ұлысы аталған Ордадан көптеген мемлекеттер еншi алып шықты. Ұлыстың негізгі иесі Казак елі болды. Жошы хан туралы түркі халықтарының барлығында аңыз жырлар баршылық, оның дүниеге келуi мен азасы күні бүгінге дейін жұмбақ, купия болып келді.

Автор Қ.Нұрмахановтың фэнтэзи жанрындағы Жошы хан туралы бұл шағын романы 2018.10. басталып, тура екi жыл жазылды. Фэнтэзи түрiндегi романнын уақиғасында түркі халқының аңыздарымен бірге, бабалар дәуiрiне апаратын тарихи ұлы сокпактар жатыр. Ұлт тiлiнде бақсылык сарындар кiрiктiрген роман уақиғасы өте тартымды да қызықты.