Аймұхамбет Жанат «Сөз өнеріндегі мәтін мен шығарма кеңістігі»

Бұл монографияға фольклортану және әдебиеттану сала- ларындағы зерттеулер енгізілген. Мәтін, шығарма мәселесі, мифологизм, мифопоэтика туралы ғылыми талдаулар мен тұжырымдар еңбектің негізгі өзегіне алынған. Монография әдебиеттанушыларға, білім алушыларға арналған.